Ett antal personer som på olika sätt bidragit till att skada och marginalisera Sveriges uppfinnarekår


Stefan Löfven
Sveriges statsminister som intitierade ett Svenskt Nationellt Innovationsråd - utan en enda representant för uppfinnare.
 

Mikael Damberg
Sveriges innovationsminister med en särartad okunskap om just innovation..!
 

Annie Lööf
tidigare näringsminister som 2012 sjösatte Sveriges Nationella Innovationsstrategi - utan uppfinnare..

Karin Hovlin
konsult på företaget Governo som är det företag som författat många kommuners innovationsstrategier - utan uppfinnare.
 

Cesis,Cind,Ciir,Circle
fyra forskarkluster som under 12 år och med 117 mkr i statligt stöd, inte kunnat/velat identifiera uppfinnaren som central för innovation...

Maureen McKelvey
innovationsforskare i Göteborg som vägrar erkänna individuella uppfinnares betydelse för innovation.


Per Frankelius/Charlotte Norrman

innovationsforskare som för 1 mkr utrett 'uppfinningars betydelse för Sverige', utan att tydligt framhålla uppfinnarnas betydelse.

Chris Heister
Sthlms tidigare landshövding och ansvarig för Sthlms innovationsstrategi, som i 5 år vägrat inkludera Sthlms innovatörer.

Gunnar Björkman
Stockholms innovationsdirektör som fortsätter exkludera innovatörerna från strategin.
 

Göran Marklund
tillförordnad GD på Vinnova, som minst tre gånger fått en budgeterad framställan om driftsstöd, men ändå lyckats helt ignorera uppfinnarnas akuta behov.
 

Kjell-Håkan Närfelt
Vinnovas chefsstrateg. En supertjänsteman som liksom Göran är mer intresserad av modeller än av fakta och verklighet.

Sune Hilstad
tidigare SUF ordförande som tillsammans med Torbjörn Larsson lyckades förverka SUFs kapital om 25 mkr genom fastighetsaffärer.

Torbjörn Larsson
Se Sune Hilstad

Mats Olsson
förre SUF-ordföranden, som genom sin inkompetens lyckats på 7 år köra SUF i botten, med hjälp av Kjell Jegefors.

Kjell Jegefors
SUFs VD under flera år (600 tkr för en deltid...). Med oförståelse för uppfinnarnas behov har han bidragit till SUFs nuvarande kris.

Malin Mohr
SUFs tidigare informationsansvarig, blint lojal med Mats och Kjell ända in i det sista. Duperat valnämnden med avgångshot från personalen.

Bo 'Bobo' Hallgren
flerfaldig SUF-stämmo-ordförande, som deltagit i kupper och stadgeöverträdelser för att hjälpa SUFs inkompetenta ledning att bli kvar.
 

Roland Lindkvist
'arkitekten' bakom IRT, det havererade snömos-projekt som Vinnova betalade 5,5mkr för och som kom att allvarligt skada SUFs trovärdighet.
 

Vilhelm Welin
tidigare ledamot i SUF och i Servicebolaget. Bidrog till att hålla föreningen utanför besluten i Servicebolaget.
 

Stefan Andtbacka
sammankallande i SUFs valnämnd 2017. Den som starkast drev igenom den helt oerfarna Inyang Eyoma Bergenstråle som ny SUF-ordförande.
 

Anders Jansson
ordförande i Blekinge uppfinnareförening som vägrade lämna ut videobevis från den illegala SUF-stämman 2014.

Stig Löfgren
ordförande i Täby-Danderyds uppfinnareförening som spelat med i Mats och Kjells' kupper och som drog tillbaka TDU's krav på transparens.

Sonny Persson
ordförande i lokal uppfinnareförening som, genom sin inkompetenta lojalitet med Mats och Kjell, bidragit till dagens kris.

Nils-Olof Sjöberg
ledamot i SUFs valnämnd som, genom okunskap om allvaret i SUFs situation, backade upp förslaget om Inyang som ny SUF-ordförande.