Registrering, Uppfinnare
Personnummer
Förnamn, Efternamn
Postadress
Postnummer och ort
Telefonnr, arbete resp bostad
mobiltelefon, E-postadress
ange BankID

klicka här