Royaltytabell


Tariff 1 5% av ntointäkt per såld enhet
Tariff 2 10% av ntointäkt per såld enhet
Tariff 3 15% av ntointäkt per såld enhet
Tariff 4 20% av ntointäkt per såld enhet